PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

There are no objects in this facebook feed.

Gradivo za kviz gasilske mladine 2018

  PIONIRJI MLADINCI PRIPRAVNIKI
Drži – ne drži Gradivo “veš – ne veš” za pionirje Gradivo “veš – ne veš” za mladince Gradivo “veš – ne veš” za pripravnike
Prva pomoč Izbor vprašanj iz prve pomoči Osnove prve pomoči  

Priročnik za delo z gasilsko mladino stran

99-129 in 140-143

Osnove prve pomoči  

Priročnik za delo z gasilsko mladino stran

99-143

Požarna preventiva Gradivo “veš – ne veš” za pionirje  

Oznake za veščine pionirjev in mladincev

Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za pionirje

Gradivo “veš – ne veš” za mladince  

Oznake za veščine pionirjev in mladincev

Čini in oznake pionirjev in mladincev, funkcijske oznake v PGD in GZ

Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za mladince

Gradivo “veš – ne veš” za pripravnike  

Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev

Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za gasilce pripravnike

Poišči besede Rešen primer: splošno o gasilstvu  

Prazen obrazec

Rešen primer: splošno o gasilstvu  

Prazen obrazec

Rešen primer: splošno o gasilstvu  

Prazen obrazec